เครื่องกรองน้ำ RO 50, 150 GPD 5 ขั้นตอน Uni Pure

เครื่องกรองน้ำ RO 50, 150 GPD 5 ขั้นตอน Uni Pure

เครื่องกรองน้ำ RO 5 ขั้นตอน Uni Pure มีความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารพิษ สิ่งปนเปื้อนในน้ำ และเชื้อโรค น้ำดื่มสะอาดปลอดภัย ผลิตน้ำสะอาดได้ 50, 150 แกลลอนต่อวัน

• ขั้นตอนที่ 1. ไส้กรอง PP Sediment:  กรองตะกอนแขวนลอยที่มากับน้ำ

• ขั้นตอนที่ 2.ไส้กรอง Inline granular activated carbon ( GAC): กรองสิ่งสกปรก และกำจัดสี กลิ่น สารเคมีต่างๆที่ปนมากับน้ำประปา

• ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Block Carbon Cartridge (CTO): ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง สามารถดูดซึม กำจัด คลอรีน กลิ่น สี สารอินทรีย์และอนินทรีย์

• ขั้นตอนที่ 4.  Reverse Osmosis Membrane (RO): สามารถกรองโลหะหนัก สารปนเปื้อน เชื้อโรค โดยผ่านชั้นเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีขนาดการกรองเล็กขนาด 0.0001 ไมครอน

• ขั้นตอนที่ 5. ไส้กรอง Inline Post Carbon: ช่วกรองสารเคมี เช่น สารหนู สารปรอท ยาฆ่าแมลง และกำจักกลิ่นในน้ำ อันผ่านกระบวนการโดยใช้ คาร์บอนผง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า